நியூ ஜெர்சி தமிழ் சங்கம் Print
Written by admin   
Friday, 25 January 2013 06:51
Rock2-top.gif
NJTSLogo_N_Tநியூ ஜெர்சி தமிழ் சங்கம்
New Jersey Tamil Sangam
பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு உங்கள் மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்க பிரகதி குருப்ரசாத் துவங்கி வைத்து  பங்குபெறும் மெல்லிசை நிகழ்ச்சி மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள்.

Live light music by vibrant youth of NJ with Super Singer Fame Pragathi Guruprasad. Light Music support provided by Symphony band. Also don't miss the pongal special culturals by NJ kids and adults. Click here for more info.

Tickets are selling fast, book your tickets and pongal special dinner now!
Date: Jan 27, 2013
Timings:Seating Starts at 2:30 PM, NJTS Youth Light Music Program launched & performed by Pragathi Guruprasad powered by NJ Symphony Band Starts at 3:00 PM. Followed by Pongal Special Dinner by Myilai Masala and Culturals by Adults & Kids.Pongal_Flyer_Pragathi_Launch 2
Our Proud Sponsors
NY_Life SulekhaCoriander Fantasy_Bakes
Myilai_Masala iSpiceOmSai 2 Vedic_Vidyalaya 2
Rock2-bottom.gif
Last Updated on Friday, 25 January 2013 06:56